180 jaar Belgisch spoor

0
850

Brandline: NMBS

Sinds 180 jaar rijden er treinen in België. De NMBS is met zijn 89 jaar een pak jonger. Dit is de geschiedenis van de Belgische spoorwegen in zes mijlpalen.
TEKST: Jan Bosteels / FOTO: NMBS

1835

Op 5 mei is het 180 jaar geleden dat de spoorlijn tussen Brussel en Mechelen – de eerste op het continent – officieel werd ingereden. De spoorwegen vormen de belangrijkste transportaders tijdens de industriële revolutie. Treinen zijn vooral een zaak van de privé: in 1870 exploiteren 38 privéondernemingen 2.231 km spoorlijnen. De Belgische staat heeft dan 863 km spoorweg in handen.

1926

De Belgische staat verkiest om strategische en economische redenen een sterke nationale spoorwegmaatschappij: in 1926 wordt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen opgericht. De NMBS koopt gaandeweg alle privéspoorlijnen op en vestigt in 1939 het snelheidsrecord voor stoomlocomotieven met de Atlantic, die in minder dan een uur van Brussel naar Oostende spoort.

 

1957

De toenemende concurrentie van de luchtvaart leidt tot de creatie van een grensoverschrijdend netwerk van luxetreinen, de Trans Europe Express, met alleen eersteklasrijtuigen. Nadat in de beginjaren op diesel werd gereden, kiest TEE voor elektrische meersysteemlocomotieven, zodat er aan de grens niet van locomotief moet worden veranderd.

1984

Op 1 juni 1984 voert de NMBS het IC/IR-plan in. Het betekent een drastische ommekeer in het mobiliteitsbeleid, waarbij 234 als onrendabel beschouwde stations worden gesloten. Door minder populaire stations te sluiten, kunnen treinen minder vaak stoppen en sneller en klokvaster rijden. De getroffen reizigers werden aangemoedigd om de bus te nemen tot het dichtstbijzijnde station.

1996

Een treindienst aanbieden die sneller, comfortabeler en vaak ook goedkoper is dan korteafstandsvluchten in Europa, dat is de ambitie van het Thalys-netwerk dat in 1996 op de rails wordt gezet. Bijna 20 jaar later vervoert het Thalys-netwerk ongeveer 7 miljoen reizigers per jaar door heel Europa aan snelheden tot 330 km/u.

 

2014

Door de toename van het aantal reizigers met 70 procent sinds 1995 stelt de NMBS een nieuw Nationaal Vervoersplan op. Het plan kiest voor regelmatige intervallen tussen treinen, een vereenvoudigde dienstregeling, identieke overstaptijden en zoveel mogelijk dezelfde treintypes per traject en een betere verbinding met Brussels Airport.

 

TEKST: Jan Bosteels / FOTO: NMBS