Aquafin zorgt voor groene omgeving …

0
449

… en houdt het proper buiten

“Op de restruimtes rond onze driehonderd waterzuiveringsinstallaties planten we op grote schaal inheemse flora”, zegt adviseur groenbeheer Marc Van Hullebusch. “Tel daar de bergingsbekkens bij en je hebt het over meer dan duizend locaties.”
Tekst: Wieland De Hoon

Op grotere stukken grond tussen het groenscherm en de installaties zaaien we bloemenmengsels. Aquafin moest altijd al groenschermen aanleggen. Vroeger groeide op de restpercelen alleen gazon. Zonder onkruid, door de herbiciden. Nu doen we het zonder gif. Proper en kort is helemaal out. We maaien volgens de regels van het bermbeheer, leggen poelen aan, plaatsen bijenhotels … Natuurpunt beheert verschillende sites. We merken dat de biodiversiteit er sterk verbetert, met meer bijen en vlinders.”

“We zorgen dat onze bomen en struiken aangepast zijn aan grond en omgeving. In Ingelmunster richtten we samen met Natuurpunt een bloemenweide in, een takkenwal en een boomgaard waar de eikelmuis een geschikte habitat vindt. In Knokke-Zoute hebben we voor de boomkikker een poel aangelegd, in Kemmel voor de kamsalamander.” Wat Aquafin doet, is een rolmodel voor bedrijven met grote terreinen. “Onze medewerkers zijn wel extra natuur-minded”, geeft Marc toe. “Ze vragen zelf om bijenhotels. Misschien laten we binnenkort schapen grazen aan onze installaties.”

Ook interessant: hoedje af voor het schoonste publieksevent

Schoon water mag gevierd worden. Waterzuiveraar Aquafin organiseert er jaarlijks een publieksevenement rond: Chap’eau. Dat won in 2017 de GroeneVent Award voor het beste duurzame evenement met minder dan 3.000 bezoekers, uitgereikt door de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.

“Er komt heel wat voorbereiding aan te pas, met aparte plannen voor afval, energie, mobiliteit en water”, zegt manager afkoppelingen Dina De Vadder, die zich samen met haar collega An Devaere vrijwillig inzet voor het duurzaamheidsluik van het event. “We plaatsen bijvoorbeeld een sappentrapper of een trampoline in plaats van een energieverslindend springkasteel. We stimuleren gebruik van openbaar vervoer en carpoolen. Afval moet strikt gesorteerd worden. We plaatsen zo veel mogelijk bewustmakingsborden: bij de afwas met de vraag zuinig om te gaan met water. Of over de milieu-impact van sigarettenpeuken op de grond: nog zo’n enorme vervuiler! Net dat sensibiliseren heeft ons de prijs opgeleverd.”

Lokale gemeenschap

Meer dan honderd collega’s bij Aquafin zetten jaarlijks vrijwillig hun schouders onder het event. “We hebben green guerillas die mensen erop wijzen dat er gescheiden afvalemmers staan en dat ze op de paadjes moeten blijven. Tijdens de volgende editie willen we lokale gemeenschappen betrekken. We deden nu al een beroep op de lokale brouwer, een ijskar uit de buurt, een biomaaltijdenleverancier … maar nu staan ook sociale duurzaamheid en een deelname van kwetsbare groepen op het programma. De volgende editie van Chap’eau staat gepland op 30 september 2018 in Lokeren.”

aquafin

Tekst: Wieland De Hoon