Cocreatie: samen sterker dan alleen

0
1406

Samenwerken bij Attentia, Aquafin en Lidl

‘Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver gaan, ga dan samen’. Meer en meer bedrijven als Attentia, Aquafin en Lidl kiezen voor een cocreatieve aanpak om problemen op te lossen, producten te ontwerpen, ideeën te genereren en dienstverlening te verbeteren.
Tekst: Timothy Vermeir

1. Lidl
Van idee tot echte verbetering

“Op ons ideeënplatform kunnen alle Lidl-medewerkers – van het hoofdkantoor, de winkels en de distributiecentra – nieuwe ideeën posten, de ideeën van de collega's bekijken en beoordelen”, zegt Laurens De Baets, die bij Lidl afdelingen begeleidt rond ideeën en innovatie.

Het ideeënplatform dat deze zomer gelanceerd werd, is er om de medewerkers bij de supermarktketen meer inspraak te geven. Vroeger, toen ideeën nog via e-mail of mondeling werden doorgegeven, gingen ze vaak verloren vooraleer ze bij de juiste afdeling terechtkwamen. Het platform past daar niet alleen een mouw aan, het zorgt ook voor meer transparantie én cocreatie bij de smartdiscounter.

“We zijn erg open in de ideeën die we op het platform verwelkomen”, vervolgt Laurens. “Dat kan gaan van de grote nieuwe innovaties waarover je in de krant leest, tot kleine verbeteringen aan onze processen. Ideeën kunnen ook over andere zaken gaan dan je eigen werk.”

Iedereen kan via een werkcomputer of een eigen toestel een idee op het platform plaatsen. “Ook via de smartphone, wanneer je bijvoorbeeld een idee krijgt in de winkel van een concurrent”, klinkt het. Op het platform kunnen collega's het idee verrijken en verbeteren door feedback te schrijven. Collega’s kunnen de ideeën ook beoordelen door er een tot vijf sterren aan toe te kennen. Zo blijkt het idee om elektrische fietsen te leasen voor medewerkers populair, en is het ondertussen al verrijkt door een collega die opmerkte dat een elektrische bakfiets ook handig zou zijn, zeker voor ouders van jonge kinderen.

Transparant

Uiteindelijk komen de ideeën met score én feedback van heel de organisatie terecht bij de verantwoordelijke afdeling. Die kan er al dan niet mee aan de slag gaan. Belangrijk: de man of vrouw van wie het idee kwam, krijgt in elk geval feedback, ofwel over de toepassing, ofwel over waarom er niets mee gebeurt. “We willen daar heel transparant in zijn”, klinkt het.

“Medewerkers zullen ook waardering krijgen voor ideeën die uiteindelijk gerealiseerd worden. We geven hen geen financiële beloning, maar zetten hen wel in de bloemetjes”, zegt Laurens. “In sommige gevallen kunnen ze hun idee zelf pitchen bij het directiecomité en we bekijken ook of we hen kunnen betrekken bij de uitwerking van hun eigen idee.”

2.Attentia

attentia
“Hoe meer hiërarchie, hoe minder je eigenlijk naar de klanten luistert”, stelt Stijn Verstraete, director innovatie en digitalisatie bij Attentia.

Uit de ivoren toren

“We willen niet in een ivoren toren zitten, want dan ontwikkel je al te vaak de verkeerde producten, de producten waar klanten niet op zitten te wachten. Wanneer we samen met de klanten werken, dan bouwen we meer de juiste dingen, toekomstgericht en aangepast aan de noden van onze klanten.” Het voordeel van cocreatief werken, is voor Stijn Verstraete, director innovatie en digitalisatie bij HR & well-being-partner Attentia, heel erg duidelijk.

En dus kiest Attentia resoluut voor cocreatie met zijn digitaal platform DOTS. Dit platform brengt HR en well-being samen en zorgt voor bredere inzichten en een vlottere samenwerking over de verschillende afdelingen binnen een onderneming. “In de conceptualisatie-fase en tijdens de bouw van de oplossing brengen we de klanten samen om te praten over hun noden en wensen. Nadien betrekken we ze ook in de eigenlijke ontwikkeling.” Betrekken betekent hier overigens niet dat ze om de maand een statusupdate ontvangen. Neen, zij zitten mee aan de tekentafel, krijgen week na week de vooruitgang te zien en kunnen op elk moment feedback geven.

Andere productontwikkeling

Tegelijk stapte Attentia af van een ander oud zeer: het principe van 'de klant vraagt, wij bouwen'. Het resultaat was dat er voor elke klant een op maat gemaakte oplossing tot stand kwam, wat een moeilijk te onderhouden 'spaghetti' van software opleverde.

Neen, Attentia kiest vandaag voluit voor een cloud-gebaseerde oplossing: DOTS, een HR-applicatie die de medewerker centraal stelt en op een cocreatieve manier tot stand is gekomen. Klanten die een bijkomende module wensen, kunnen samen met Attentia aan de slag om die te ontwikkelen, waarna de toevoeging ook voor andere klanten ter beschikking wordt gesteld. Zo is Connected Time ontstaan, een DOTS-oplossing waar vandaag al een vijftiental klanten gebruik van maken. Ook zij varen er dus wel bij.

Deze veranderingen hebben ook impact op de interne organisatie bij Attentia. IT-teams zijn vandaag echte crossfunctionele businessteams geworden, waarbij een netwerkorganisatie in de plaats van de klassieke hiërarchische structuur is gekomen. Die hiërarchie staat de cocreatie immers in de weg, weet Stijn Verstraete. “Hoe meer hiërarchie, hoe minder je eigenlijk naar de klanten luistert.”
 

3. Aquafin

aquafin
“We proberen het gezuiverde afvalwater te hergebruiken”, vertelt Francis Meerburg van Aquafin.

Samen slimmer

Al dat afvalwater dat Aquafin elke dag opnieuw zuivert, wat doen we ermee? Nu droogtes steeds meer voorkomen, wordt de vraag naar water urgenter. Gezuiverd water wordt weer geloosd in beken en rivieren, wat bijdraagt tot een rijkere fauna en flora, maar kan het ook voor andere doeleinden dienen?

Het is een vraag die ook Francis Meerburg, studieverantwoordelijke onderzoek bij Aquafin, bezighoudt, zeker na de kurkdroge zomer die we dit jaar hadden. “We proberen het gezuiverde afvalwater te hergebruiken”, zegt Francis. “Na zuivering is dat water immers perfect bruikbaar voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Sommige bedrijven gebruiken het in hun productieproces, maar vooral landbouwers, sportclubs en gemeentebesturen maakten tijdens de hitte dankbaar gebruik van ons gezuiverd water om hun akkers, velden en plantsoenen te besproeien.

Francis en zijn collega's voeren intern heel wat onderzoek uit, maar gaan ook samen met anderen op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo ontstond de samenwerking met Smart Farmers. “Smart Farmers biedt innovatieve oplossingen aan voor de aquacultuur, waarbij ze zo lokaal mogelijk willen werken én met zo min mogelijk grondstoffen. Zij kweken vissen in bassins, waarbij bijvoorbeeld het afvalwater – vol afvalstoffen zoals ammoniak en fosfor – gebruikt wordt om planten en kruiden te telen via hydrocultuur, waarna het door de planten gezuiverde water terug in het bassin gaat. Normaal start het proces met kraantjeswater, maar samen onderzoeken we nu of het ook zou lukken met gezuiverd afvalwater.”

Voor het kleine Smart Farmers zijn de voordelen duidelijk: de waterzuiveraar neemt alle analyses van het water op zich en stelt een het waterzuiveringsstation van Gent ter beschikking voor het proefproject. Als groot bedrijf kan Aquafin ook gemakkelijker in dialoog treden met de wetgever als het gaat om onderwerpen waar de regelgeving vandaag nog niet op punt staat, zoals hergebruik van gezuiverd afvalwater.

Maar ook Aquafin wint erbij: dankzij de samenwerking met de specialisten van Smart Farmers ontdekt het bedrijf extra mogelijkheden en zal het leren welke graad van zuivering nodig is om gezonde vissen te kunnen kweken. Zo kan het onderzoek leiden tot een nieuwe vorm van hergebruik dat in heel Vlaanderen kan worden uitgerold. En Francis zelf? Ook hij ziet duidelijk de meerwaarde van cocreatie: niet alleen zal hij veel bijleren, samenwerken met start-ups zorgt voor een dynamiek en frisse ideeën.

 

Tekst: Timothy Vermeir