De 10 van Aquafin

0
967

Bijzondere aandacht voor de work-life balance

Werken bij Aquafin betekent bijdragen tot een gemeenschappelijk doel: propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Medewerkers met uiteenlopende profielen kunnen er een boeiende loopbaan uitbouwen. Aquafin is een zorgzame werkgever met bijzondere aandacht voor de work-life balance.
Tekst: Bert Verbeke

Jan Vandersmissen (44)

Teamcoördinator

“Met een A2-diploma elektromechanica ben ik twintig jaar geleden gestart als technisch medewerker bij Aquafin op de zuiveringsinstallatie in Hoogstraten. Na enkele jaren groeide ik door tot teamcoördinator. Ik stuur een tiental technische medewerkers aan. Wij zorgen ervoor dat alle zuiveringsinstallaties, pompstations en rioleringen in de regio perfect blijven functioneren. Bij een alarm komen wij snel ter plaatse om problemen op te lossen. Daarnaast zorgen wij voor het dagelijks onderhoud en sturen we alle processen van de installaties bij. Als teamcoördinator krijg ik richtlijnen om ervoor te zorgen dat installaties op een uniforme manier functioneren. Regelmatig overleg ik met leidinggevenden en andere teamcoördinatoren. Momenteel maak ik deel uit van een werkgroep over een groot IT-project om de controle op de installaties om te bouwen naar de nieuwste technologieën.”

“Ik woon vlakbij, van files heb ik geen last. Ik kom nog elke dag met veel goesting naar het werk, de variatie en toffe collega’s zorgen voor een fijne sfeer. Ik ben fier om leiding te kunnen geven aan een technische ploeg die zijn steentje bijdraagt aan een duurzaam milieu.”

Piet De Moor (38)

Account- en businessunitmanager

“Ik heb al heel wat watertjes doorzwommen bij Aquafin, momenteel combineer ik de functie van account- en businessunitmanager. Als accountmanager heb ik contacten met het Vlaams Gewest en gemeenten. Ieder jaar lijsten we mogelijke contracten op die gemeenten met ons kunnen afsluiten en maken wij een financiële planning van de opdrachten die we zullen uitvoeren. Als businessunitmanager controleer ik onder meer de afspraken die accountmanagers maakten en zorg ik ervoor dat we de afspraken ook effectief realiseren.”

“Zeventien jaar geleden kwam ik als industrieel ingenieur bouwkunde rechtstreeks van de schoolbanken naar Aquafin. Bij mijn eerste functie als projectingenieur lag de focus op investeringsprojecten van collectoren. Daarna stroomde ik door naar projectleider, waarbij het bedenken van concepten centraal stond. In een volgende fase werd ik relatiebeheerder, een heel toffe en leerrijke periode gericht op pure sales. Mijn traject onderstreept de vele mogelijkheden die Aquafin biedt. Ik ben opgegroeid aan een sigmagebied, dus waterhuishouding ligt me heel nauw aan het hart. Bij Aquafin kan ik mee de juiste accenten leggen en inhoudelijk mijn stempel drukken.”

Katrien Moubax (31)

Gebiedsingenieur

“Gebiedsingenieurs ontwikkelen een toekomstvisie voor het rioleringsstelsel. Aan de hand van modellen en de rioleringsdatabank werken we deze visie uit, zowel om het bestaande stelsel te verbeteren – en bijvoorbeeld wateroverlast te vermijden – als voor de aanleg van volledig nieuwe infrastructuur. Regen- en afvalwater scheiden is belangrijk, maar we zetten steeds meer in op regenwaterinfiltratie om de grondwatertafel aan te vullen en wateroverlast te voorkomen. Op jaarbasis ontwikkelen we verschillende projecten. Ieder project is anders, onder meer op het vlak van terrein en installaties. Dat alles maakt mijn werk zo boeiend.”

“Ik ben bijna drie jaar aan de slag bij Aquafin. Gedurende deze periode heb ik enorm veel bijgeleerd. Het duurt even vooraleer je de knepen van het vak onder de knie hebt en voldoende gebiedskennis hebt opgebouwd. Mijn collega’s hebben me hier goed bij begeleid. Als bio-ingenieur met specialisatie bodem- en waterbeheer werk ik graag mee aan een beter leefmilieu, water ligt tenslotte aan de basis van alle leven op aarde. Ik voel me hier dan ook heel erg op mijn plaats bij Aquafin!”

Anneleen Van Geenhoven (34)

Adviseur informatiebeheer

“Momenteel ben ik als adviseur informatiebeheer betrokken bij een groot project om levensloopplannen uit te werken voor alle pompstations van Aquafin in Vlaanderen. Aan de hand van bijvoorbeeld de leeftijd en de huidige conditie proberen wij de levensloop van een pompstation te voorspellen. We berekenen wanneer een pompstation aan vervanging toe is of welk onderhoud we nog moeten uitvoeren. Concreet lever ik gegevens aan over de pompstations die ik verzamel vanuit diverse databanken. Door goede plannen op te stellen, dragen we op onze manier bij aan een proper milieu. Naast dit project maak ik ook sporadisch rapportages over uiteenlopende installaties.”

“Aquafin is mijn eerste werkgever, zeven jaar geleden kon ik als licentiaat en doctor in de wiskunde aan de slag op het hoofdkantoor in Aartselaar. Mijn studies waren eerder theoretisch en abstract, bij Aquafin richt ik mij veel meer op de praktijk. De prettige sfeer en de goede verloning zijn voor mij een belangrijke meerwaarde. Niet te vergeten: ik woon vlakbij en fiets elke dag naar het werk, een echte luxe!”

Peggy Muyldermans (41)

Projectassistente

“In 1995 kon ik als schoolverlater starten als projectassistente en ik doe dat nog altijd met veel passie en inzet. Ik geef ondersteuning aan mijn collega-projectmanagers gedurende het hele verloop van een project. Mijn taken omvatten de dagelijkse administratie, telefonie, facturatie, opmaken van bestelbonnen, opvolgen van vorderingen van aannemers en invoeren van facturen in de systemen om de betalingen voor te bereiden. Daarnaast volg ik de erelonen van de studiebureaus op. Voorts sta ik in voor de opmaak van de administratieve en financiële dossiers van onze klanten. In feite probeer ik de projectmanagers zo veel mogelijk te ontlasten op administratief vlak.”

“Ik heb dan nog wel dezelfde functie, mijn takenpakket is meegegroeid met de organisatie. In de beginjaren lag de nadruk op het klassieke secretariaatswerk, wat nadien evolueerde tot een veelzijdige job. Ik ben heel tevreden bij Aquafin. Dat heeft te maken met de ondersteuning van fijne collega’s, maar ook met de faciliteiten die Aquafin biedt voor een evenwichtige balans tussen werk en privé.”

Lien Bauwens (37)

Studieverantwoordelijke hemelwaterplannen

“Als geograaf ben ik vijftien jaar geleden bij Aquafin gestart als GIS-ontwerper, ik maakte toen ondergrondse rioleringsdatabanken in het Geografisch Informatiesysteem op. Later specialiseerde ik mij in het automatiseren van GIS-gerelateerde taken bij andere afdelingen. Aquafin moedigt interne mobiliteit aan, dus een half jaar geleden maakte ik een nieuwe switch. Nu ben ik studieverantwoordelijke hemelwaterplannen. Wij adviseren gemeenten hoe ze het best omgaan met hun afval- en regenwater. Waar en hoe ze het regenwater kunnen infiltreren, waar het nodig is om buffers te plaatsen en welke oplossingen er voorhanden zijn bij overstromingen. Ons advies schetst een langetermijnvisie, maar geeft ook praktische tips waarmee de gemeente direct aan de slag kan. Het sensibiliseren van de burger is daarbij vaak het belangrijkste advies. In mijn job kan ik mijn creativiteit volop kwijt. In onze hemelwaterplannen reiken wij bijvoorbeeld ideeën aan over hoe gemeenten de publieke ruimte aangenamer kunnen maken voor de bevolking.”

“Ik werk op het hoofdkantoor in Aartselaar en soms ook in het satellietkantoor in Leuven. Dat flexwerken vind ik echt een verrijking, niet alleen voor de tijdswinst, maar ook omdat je er gemakkelijker in contact komt met andere collega’s en op die manier meer opvangt wat er bij andere diensten in de pijplijn zit.”

Kris Coppens (55)

Manager ICT-systemen clients

“Als manager ICT-systemen clients leid ik een team van acht collega’s. Wij bieden de bijna 1.100 medewerkers van Aquafin eerste- en tweedelijns ICT-ondersteuning. We zorgen ervoor dat onze collega’s in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken met hun laptop. Onze hoofdtaken liggen bij de installatie van hardware en de updates van software. Daarnaast zijn we actief binnen diverse projecten om de ICT-systemen te verbeteren, zoals de omschakeling van Windows 8 naar Windows 10.”

“Ik ben een van de weinige medewerkers binnen de afdeling die in het bezit is van een A- diploma informatica. Ik startte als programmeur, groeide uit tot softwarespecialist en leidde nadien collega’s op. Zo kwam ik veel in contact met mijn collega-gebruikers. Dan werd ik coördinator van de helpdesk, wat later uitmondde in mijn huidige functie. Het is fijn om te kunnen meewerken aan steeds nieuwe en vaak grote projecten. Ik werk hier nu al 26 jaar en heb Aquafin altijd ervaren als een jong bedrijf, dat voel je aan de sfeer en de spirit op het kantoor!”

Rachid Ben Smail (36)

Adviseur elektriciteit

“Na een opleiding A2 elektrotechnieken volgde ik nog een cursus digitale technieken aan een avondschool. In 2005 kon ik starten bij Aquafin als technisch medewerker en sinds vorig jaar ben ik adviseur elektriciteit. Eén van mijn taken is om vervangings- of vernieuwingsprojecten van elektrische kasten van pompstations of waterzuiveringsinstallaties op te volgen. Ik maak de bestekken en ramingen, onderhoud contacten met externe aannemers, volg de werken op en houd toezicht op de nazorg. Voorts ben ik betrokken bij de keuringsopmerkingen van elektrische borden door externe keuringsorganisaties. Als er inbreuken zijn, zorg ik voor de opvolging en zoek ik naar een oplossing.”

“Drie dagen in de week werk ik op de hoofdzetel in Aartselaar, de andere dagen maak ik gebruik van het satellietkantoor in Herentals of de flexplek in Houthalen. De verplaatsing vanuit mijn woonplaats Maasmechelen naar Aartselaar is niet evident, maar dankzij glijdende werkuren ontloop ik regelmatig de files op de E313. Op dat vlak biedt Aquafin veel flexibiliteit en dat kan ik zeer waarderen.”

Michaël Buset (23)

Projectmanager

“Als projectmanager coördineer ik bouwprojecten van onder meer nieuwe rioleringen, pompstations of bufferbekkens voor onze klanten, het Vlaams Gewest en gemeenten. Zowel tijdens als na het ontwerpen overleggen wij met studiebureaus en gemeenten om alle noden en wensen na te komen. Ook met de nutsmaatschappijen en andere instanties die bij een project betrokken zijn, overleg ik vaak. Tijdens de uitvoering van het project treed ik op als bouwheer en zorg ik ervoor dat het project op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Ik heb dus ook veel contact met de aannemer.”

“Ik ben pas in september 2017 bij Aquafin begonnen. Het is mijn eerste job na mijn studie bio-ingenieur, optie milieutechnologie. Daar is mijn interesse voor waterzuivering en het werken voor propere waterlopen ontstaan. Ik ben vaak onderweg, maar kan ook van thuis uit werken of een satellietkantoor gebruiken. Ik heb nog veel te leren om op kruissnelheid te komen, maar leef me nu al volledig uit in mijn boeiende job. Iedere dag is anders, ik ben met verschillende projecten tegelijk bezig in een aantal Vlaamse gemeenten. Ik kijk volop uit naar nieuwe projecten die me te wachten staan.”

Ian Schippers (21)

Technisch medewerker

“Ik was pas negentien toen ik begon bij Aquafin, onmiddellijk na mijn A2-opleiding elektromechanica. Na enkele interne opleidingen werk ik nu als technisch medewerker op de waterzuiveringsinstallaties in Antwerpen-Noord, Merksem, Brasschaat, Schoten en Berendrecht. Met ons team staan we in voor het preventief onderhoud, toezicht en bijsturing van de waterzuiveringsinstallaties. Aan de hand van waterstalen krijgen we een zicht op de conditie van het water. Ook inspectie van het riolenstelsel behoort tot mijn takenpakket.”

“Mijn job is zeer gevarieerd, geen dag ziet eruit als een andere, afwisseling is troef. Ik werk in dagdienst, meestal ben ik onderweg met een collega. Ons werk is heel concreet, we staan rechtstreeks in verbinding met zuivering van water en zien direct een resultaat: het gezuiverd water stroomt zo de Schelde in. Ik ben een buitenmens, tussen vier muren zitten is niet aan mij besteed. Als jongste collega voel ik me helemaal opgenomen in het team, iedereen draagt bij aan een aangename werkomgeving.”

 

 

 

 

 

 

Tekst: Bert Verbeke