'De tijd van strak gemaaide gazons en onkruidverdelgers ligt gelukkig achter ons'

0
994

Hoe Aquafin de biodiversiteit vrijwaart (infografiek)

‘Zelf kan ik nog altijd blij worden als ik een bijtje of een vlinder op ons terrein zie. Maar ik krijg evenzeer een fijn gevoel wanneer ik vaststel dat de medewerkers op onze bedrijventerreinen de effecten van onze inspanningen waarderen’, aldus Marc Vanhullebusch van Aquafin.

“Een groene omgeving rond de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin, is al vele jaren onze inzet. Op onze driehonderd sites vind je dan ook altijd een groenscherm rond onze installatie. Dat groenscherm bestaat vooral uit inheemse struiken, bomen en planten. Het zorgt ervoor dat de betonnen constructie het landschap niet verstoort”, stelt Marc Vanhullebusch (links), adviseur groenbeheer bij Aquafin.

“Waarom we vooral met inheemse flora werken? Zij hebben een positief effect op de biodiversiteit. Neem nu onze site in Ingelmunster. Daar hebben we in functie van de bedreigde eikelmuis verschillende soorten fruitbomen geplant. Een ander voorbeeld is onze zuiveringsinstallatie in Zemst, waar we met het planten van de sleedoornstruik de sleedoornpage, een vlindersoort, aantrekken.”

“Ik doe deze job al meer dan 35 jaar. Eigenlijk ben ik altijd al een ‘groene jongen’ geweest. Vandaag is er een algemeen besef dat we de natuur moeten koesteren. Ik heb de natuur altijd als een kostbaar goed benaderd. Vroeger spraken we van ‘groenonderhoud’. Vandaag gaat het over ‘groenbeheer’. De tijd van strak gemaaide gazons en onkruidverdelgers ligt dan ook gelukkig achter ons”, zegt Marc Vanhullebusch.

Geen pesticides meer

Aquafin werkt al ruim vijftien jaar niet meer met pesticides. “Als waterzuiveringsbedrijf ligt het milieu ons nauw aan het hart. Dat merk je aan de inspanningen die we leveren om de biodiversiteit te vrijwaren. Een paar voorbeelden? De bloemenweiden die we op onze sites zaaien en de takkenwallen die we aanleggen en die de dieren uitnodigen om er een nest in te bouwen.”

“Zelf kan ik nog altijd blij worden als ik een bijtje of een vlinder op ons terrein zie. Maar ik krijg evenzeer een fijn gevoel wanneer ik vaststel dat de medewerkers op onze bedrijventerreinen de effecten van onze inspanningen waarderen. Een bloemenrijk grasland, de bloesems van een fruitboom, de kleurrijke vleugels van een vlinder: het zijn die kleine zaken die levens- én werkvreugde brengen.”
 

Infografiek: hoe Aquafin niet alleen water zuivert, maar het ook recycleert

Tekst: Nathalie Dirix