De toekomst is vrouwelijk

0
509

Mars wil aan basis liggen van verandering

Vrouwen spelen een belangrijke rol in onze geschiedenis en zullen dat blijven doen. Helaas worden ze nog te vaak onderschat. Als globale multinational wil Mars aan de basis liggen van verandering. Van vooruitgang en emancipatie voor die vrouwen, van de cacaoplantages in Ivoorkust tot het management in België.
TEKST: Thalisa Devos

Vrouwen presteren twee derde van alle uren die wereldwijd gewerkt worden. De helft van het voedsel dat van België tot Australië op tafel komt, wordt door vrouwen geproduceerd. Toch verdient die groep vandaag slechts 10 procent van het wereldwijde inkomen en bezitten ze minder dan 1 procent van alle eigendom. Als bedrijf dat zwaar inzet op welzijn en duurzaamheid wil Mars dit veranderen en een pioniersrol vervullen. Zo ontwikkelen ze emanciperende initiatieven voor vrouwen, op de plekken waar het nodig is. Verspreid over de volledige voedselketen, van op de cacaoplantages tot bij de consument. Vijftig procent van de werknemers bij Mars is een vrouw.

Victoria Mars – lid van de vierde generatie van de familie Mars en voormalig voorzitter van de raad van bestuur – is de eerste om op te komen voor de vrouw: “Alle werknemers verdienen het om gewaardeerd en geapprecieerd te worden, om een betekenisvolle carrière te hebben. Mijn passie gaat uit naar vrouwenemancipatie. Als wij een extra duw aan hun carrière kunnen geven, doen we dat ook.”

Hoge functie én gezin

Aurélie Denayer, marketing director chocolate in België, beaamt dat. “Ik ben in enkele jaren tijd opgeklommen tot een managementfunctie bij Mars. In diezelfde periode heb ik twee dochters gekregen. Die zijn vandaag vier en zeven jaar. Om beide perfect te kunnen combineren, is er flexibiliteit nodig. Die krijg ik bij Mars. Wil ik mijn kinderen ’s morgens naar school brengen of is er op vrijdag een schoolvoorstelling die ik wil zien, dan kan dat. Nooit heb ik hier moeten kiezen tussen een hoge functie of een gezin. Zo zie je dat het kan. Ik zou liegen als ik zeg dat het altijd gemakkelijk is. Er komt veel organisatie bij kijken. Maar door thuis en flexibel te kunnen werken, heb ik het gevoel dat vrouwen even hoog kunnen klimmen als mannen, zonder dat ze daar extra opofferingen voor moeten doen.

Ik kan aan alle vrouwen die twijfelen de raad geven om ervoor te gaan. Met het juiste netwerk en een flinke dosis organisatie kom je er wel. En lijkt dat toch niet zo te zijn, durf dan hulp te vragen.”

Verband met armoede

Hulp is wel degelijk nodig als het over emancipatie gaat. Wereldwijd is er nog ongelofelijk veel werk te verrichten. Het Sustainable in a Generation Plan van Mars, dat focust op klimaatuitdagingen, armoede en vrouwenrechten is een stevig begin. Een deel van het project wil vrouwen in stevigere professionele posities plaatsen en opportuniteiten creëren. Inge Jacobs is genderexpert bij Mars. Ze werkt en woont momenteel in Ivoorkust en volgt daar het zogenaamde vision for change women empowerment-programma.

“Er is een sterk verband tussen armoede, mensenrechten en vrouwenemancipatie. Het programma bevat enkele methodologieën om boeren en hun gezinnen te steunen. In de cacaosector verrichten vrouwen ongeveer 40 procent van het werk. Ze doen heel veel, maar worden niet of heel weinig betaald. Ze worden niet uitgenodigd om trainingen te volgen of om beslissingen te nemen. En alle geldzaken zijn in handen van de mannen. Ervaring toont aan dat als je vrouwen betrekt in de beslissingen en de cashflows, de productiviteit en efficiëntie stijgt en daarmee ook de welvaart voor het gezin omhooggaat. Het is tenslotte ook de vrouw die eten op tafel brengt en de kinderen naar school stuurt.”

Microbank

Hoe verander je dergelijke verankerde tradities? “Het begin is niet gemakkelijk. We spreken over kleine dorpen waar (oudere) mannen vaak de plak zwaaien. Die zien ons niet altijd even graag komen of hebben het over les affaires des femmes. Maar het zijn helemaal geen vrouwenzaken. Het belangt iedereen aan en gelijkheid is een zaak van vrouwen én mannen. Dus organiseren we ook trainingen voor vrouwen. Op uren die te combineren zijn met hun gezinsleven en op plaatsen waar ze zelfstandig geraken.”

“Daarnaast hebben we een programma waarbij groepjes mannen en vrouwen kleine sommen geld sparen in één gemeenschappelijke pot (Village Savings and Loans Groups, een methodologie ontwikkeld door hulporganisatie CARE International waarmee Mars een partnerschap heeft). Uit die pot kunnen leningen uitgekeerd worden. Na een bepaalde periode wordt het geld terugbetaald naargelang wie wat gespaard of geleend heeft. Omdat er geen formele (of zelfs informele) banksystemen bestaan in de verafgelegen dorpen waar cacao verbouwd wordt, is het voor boeren en hun gezinnen heel moeilijk om aan leningen te komen die nodig zijn voor het gezin of de plantage. De Village Savings and Loans-methodologie is een eenvoudig banksysteem dat hen het vermogen geeft om grotere sommen te investeren in hun eigen zaak, om te leren omgaan met geld en om business bespreekbaar te maken tussen mannen en vrouwen. Ook organiseren we praatgroepen waarbij de partners van de groepsleden aanwezig zijn en waarin we de koppels willen sensibiliseren over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarin gaat het over beslissingsrecht of budgetbeheer binnen het gezin.” De resultaten zijn indrukwekkend. “Mannen die in het begin weigerachtig staan over veranderingen waardoor hun vrouwen meer macht krijgen, draaien snel bij als ze zien dat het hele gezin er de vruchten van plukt.”

Gendersensitiviteit

Het zijn die kleine initiatieven op het veld die het verschil maken, die Inge energie en geloof in de toekomst geven. Zo is er het verhaal van Lucie. “Een moeder van negen kinderen. Mannen zijn in haar omgeving van kindsbeen ingepeperd dat vrouwen minderwaardig zijn. Door het programma heeft ze zich in een korte tijd opgewerkt tot een leider in de gemeenschap. Ze is vicepresident in een van de gendercomités en is er zelfs in geslaagd een eigen stukje land te bemachtigen. Voordien werkten Lucie en haar man op de cacaoplantages, maar hij was de enige die wist hoeveel er geoogst werd en hoeveel het opbracht. Vandaag weet Lucie evengoed hoe de business in elkaar zit, doet zij de papieren en is haar man erg gendersensitief geworden.”

Lucie

“In een korte tijd hebben ze een elektriciteitssysteem op zonne-energie, een televisie en verlichting kunnen kopen. Nu kunnen haar kinderen thuis huiswerk maken. Haar kinderen voedt ze ook gendersensitief op. Water halen is in Ivoorkust normaal een vrouwentaak. Haar drie jongens gaan zelf hun water halen, vrouwen moeten dat niet voor hen doen. Lucies zelfvertrouwen heeft een vlucht genomen. Vandaag ziet ze de dingen veranderen. In haar gezin en haar dorp. Mooi toch? Op die manier kunnen we gendertradities over de generaties heen veranderen, de positie van vrouwen versterken en de algemene welvaart boosten.”

Levens veranderen

Er zijn nog uitdagingen, waar de oplossingen niet voor de hand liggen. Zoals ongelijkheid binnen de verschillende etnische groepen en godsdiensten of analfabetisme wegwerken. “De achterstand van vrouwen op mannen in het onderwijs is bijvoorbeeld ook een heikel punt. 95 procent van de vrouwen in onze groepen kan niet lezen of schrijven. Het grootste deel van de mannen heeft wel enkele jaren onderwijs genoten. De Village Savings and Loans-methodologie is ontwikkeld voor mensen die niet kunnen lezen of schrijven en werkt op basis van geheugen en speciale tekens, maar dat kan beter. Door investeringen in onderwijs, voor kinderen maar ook voor volwassenen. Verandering is nu eenmaal een traag proces en hoe sterker de basis, hoe duurzamer de verandering. Vele schouders maken het verschil. Al verander je maar één leven tegelijk, het is zeker de moeite waard om je ervoor in te zetten.”

 

Het cv van Inge Jacobs

Inge Jacobs studeerde rechten aan de KU Leuven. Daarnaast behaalde ze een masterdiploma in de mensenrechten en een MSc in de volksgezondheid. Inges werk omvat een brede waaier aan activiteiten, waaronder capaciteitsopbouw en versterking van maatschappelijke organisaties, monitoring en evaluatie, resultaatgericht management en strategische samenwerking met belangrijke stakeholders ten behoeve van de programma's en projecten die ze leidt. Inge woont nu al drie jaar in Ivoorkust met haar man en drie kinderen.

 

TEKST: Thalisa Devos