Een betere wereld begint bij jezelf én je bedrijf

0
848

Duurzaamheid is geen buzzword

Duurzaamheid is geen buzzword. Toch niet als je hoort hoe het bij
heel wat organisaties écht leeft. Tijden veranderen, zo bewijzen deze
praktijkverhalen bij Arvesta, Attentia, Lidl en UZ Leuven over duurzaam ondernemen.

1. Duurzame en lokale sojateelt bij Arvesta

“Wij zien onszelf als partner voor de lokale land- en tuinbouwers. Samen onze sector verduurzamen en vernieuwen is een belangrijke opdracht. Daarom zetten we in op de lokale productie van ggo-vrije soja (zonder genetisch gemanipuleerde organismen, n.v.d.r.). Dit gewas bevat veel eiwit en is de laatste jaren in trek bij de consument. Een bedrijf zoals Alpro is dan ook erg geïnteresseerd in soja die lokaal geteeld wordt”, stelt Dieter Peeters, marketingmanager bij Arvesta.

“Komt erbij dat dit gewas weinig kunstmeststoffen nodig heeft door de manier waarop het een binding met stikstof in de lucht maakt”, vervolgt Peeters. “Ook op het vlak van waterverbruik scoort het goed. Maar soja biedt nog een ander voordeel: na de sojateelt is de bodemkwaliteit beter dan voordien. Een hele set van goede redenen dus om in dit gewas te investeren en de sojateelt in ons land naar een hoger niveau te tillen.”

Volledige begeleiding

“Onze rol is vooral om de onderzoeksresultaten om te zetten in bruikbare praktijkadviezen voor de professionele Belgische landbouwers. Als voornaamste leverancier in de land- en tuinbouw in België zorgen we voor het meest geschikte zaaigoed, het inoculant (om stikstof uit de lucht in de bodem vast te houden, n.v.d.r.), de grondstoffen … Daarnaast bieden we, op basis van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en praktijkervaringen, een volledige teeltbegeleiding. En dit vanaf het zaaimoment tot aan de oogst”, zegt Dieter Peeters.

“Bovendien zorgen we voor de ontvangst, reiniging en opslag van de sojaoogst tot die voor afwerking bij Alpro kan geleverd worden. Dit biedt een enorme zekerheid voor onze klanten.
Het is dan ook het unieke aspect aan onze service waarmee we ons onderscheiden. In ieder geval,
sojateelt in België en Europa is een duurzaam verhaal met potentieel. En daar willen we graag
verder aan blijven meewerken.”

2. Lidl bouwt aan een nieuw klimaat


“We denken proactief na over hoe we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk kunnen houden”, zegt Yuri Vandenfonteyne, teamleider filiaalbouw bij Lidl.

“Proactief nadenken over ecologische voetafdruk”

Klimaatopwarming is een hot topic: iedereen spreekt erover. Bij Lidl blijft het echter niet bij gebakken lucht. Bij de bouw van nieuwe filialen vertaalt de supermarktketen maatschappelijk verantwoord ondernemen in een aantal duurzame initiatieven.

Anno 2018 kan geen enkel bedrijf nog rond de milieuwetgevingen en die zullen in de toekomst alleen maar strikter worden. Maar niet alleen reglementaire verplichtingen schoppen Lidl een milieubewust geweten, ook persoonlijke motieven spelen een rol. „Bij Lidl denken we proactief na over hoe we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk kunnen houden”, zegt Yuri Vandenfonteyne, teamleider filiaalbouw. „Zo worden alle nieuwe filialen uitgerust met zonnepanelen. Tegen 2020 zullen dat er honderd zijn. We bekijken bovendien volop de stabiliteit van de daken van bestaande filialen om te zien of dat ook daar een optie is. In de nieuwe vestigingen installeren we ook een systeem om regenwater te recupereren, zodat het kan hergebruikt worden om toiletten te spoelen en te poetsen. En aangezien de business van elektrische wagens groeit, voorzien we al sinds 2016 laadpalen op de parkings.”

Verschil maken

Ledverlichting is al langer in opmars: Lidl plaatst dit al vier jaar in alle nieuwe filialen. „Daarnaast bekijken we wat mogelijk is in de oudere gebouwen, want met leds kunnen we ons energieverbruik drastisch doen dalen. Momenteel onderzoeken we ook of windmolens in te schakelen zijn en hoe een vernieuwde koelinstallatie onze CO2-uitstoot zou kunnen verminderen. Ik ben er zeker van dat we met al deze initiatieven op termijn een groot verschil zullen maken. Dankzij een monitoringsysteem kunnen we ons totaalverbruik minutieus opvolgen en snel bijsturen wanneer de software bijvoorbeeld ergens een lek detecteert. Circulair bouwen is een ander verhaal waarmee we ons in de toekomst willen bezighouden. Door bijvoorbeeld materialen te hergebruiken willen we namelijk het restafval tot een minimum herleiden.”

3. A.S.Adventure steunt maatschappelijk relevant project in Kenia
 

“Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime”

“Ayacucho is ons private label voor de outdoorcollectie die we in 2009 gestart zijn. Het is een merk met een sterk verhaal waarin een aantal waarden zoals ‘verantwoordelijk’ en ‘duurzaam’ heel duidelijk verweven zijn. Een aanzienlijk deel van de opbrengsten van Ayacucho gaat naar projecten van Solid”, vertelt Claudia Verswyver, marketing- en projectcoördinator Ayacucho bij A.S.Adventure (Retail Concepts). Solid is een Belgische organisatie die projecten rond duurzame gemeenschapsontwikkeling en lokale tewerkstelling startte in de regio van Ayacucho in Peru. De voorbije jaren breidde haar actieterrein uit naar andere regio’s in India en Kenia.

“Ook die uitbreiding willen wij vanuit A.S.Adventure steunen”, vervolgt Verswyver. “Een paar weken geleden was ik op reis in Kenia om ter plekke te kijken naar de mandenweverijen Hadithi Crafts, een project waarop Solid de komende jaren voluit wil inzetten. Het was een betekenisvolle ervaring. Ik bezocht een atelier waar vrouwen manden weven en zo een eerlijk loon verdienen waarmee ze een beter leven kunnen leiden. Dit sluit volledig aan bij het uitgangspunt van Solid: Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man how to fish and you feed him for a lifetime.”

Solid bewijst, volgens haar, hoe commerciële doelstellingen en een sociale ingesteldheid hand in hand kunnen gaan. “Enerzijds installeren ze duurzame handwerkateliers die kansarme mensen tewerkstellen. Anderzijds investeren ze de winst die daaruit voortvloeit in sociale projecten zoals opvangcentra voor tienermoeders of ondersteuning van gevluchte en misbruikte kinderen. Dat ik dankzij m’n marketingjob aan zulke projecten een bijdrage kan leveren, vind ik top.
Als commerciële organisatie kunnen we wel degelijk maatschappelijk relevant zijn. Als je in Kenia ziet hoe mensen door manden te knopen een stuk onafhankelijker in het leven kunnen staan, dan weet je dat je met gerichte initiatieven het verschil kunt maken”, zegt Claudia Verswyver.

“Duurzaamheid betekent voor mij meer dan met duurzame producten werken. Het betekent ook zorgzaam omgaan met de andere. Het is voor mij alvast een manier waarop ik in het leven wil staan. Mijn inleefreis naar Kenia heeft nog eens bevestigd hoeveel betekenisvoller je leven wordt, wanneer je anderen een stukje op weg kunt helpen naar een beter leven.”

De manden die in de mandenweverijen Hadithi crafts in Kenia gemaakt worden, zijn te koop bij Juttu. In december vind je ze ook bij A.S.Adventure.

4. Attentia en de missie naar India
 
“Door die kinderen in India te proberen helpen, zijn we een stukje dichter bij elkaar gaan staan”, vertelt Maaike Van Coppernolle, rechts op de foto naast collega Ann. De andere dames op de voorgrond zijn Sunita en Shreedeep, de juffen van de huiswerkklassen van AMAR vzw.

“Onderwijs opent poort naar een betere toekomst”

“In oktober 2017 werd in ons bedrijf binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een oproep gelanceerd. Of er medewerkers waren die ideeën hadden en initiatieven wilden nemen om geld in te zamelen om de vzw AMAR in India te steunen? De medewerkers met de beste ideeën en het grootste engagement zouden een week op missie naar India mogen om er ter plaatse waar te nemen wat AMAR precies doet”, vertelt Maaike Van Coppernolle, content- en communicatieverantwoordelijke bij Attentia.

“Ik voelde me meteen aangesproken. Vooral omdat de doelstellingen van AMAR me nauw aan het hart liggen. AMAR zorgt ervoor dat kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen op onderwijs en bijgevolg ook op een betere toekomst. Vooral voor meisjes is dat cruciaal in India. Onderwijs is hun beste bescherming om op jonge leeftijd niet uitgehuwelijkt te worden, meer gerespecteerd te worden in de maatschappij en meer kansen te krijgen op een betere toekomst.”

Ook collega Ann Degowie, sales assistant bij Attentia, had meteen het gevoel om ervoor te gaan. “Het leek me heel interessant om ter plekke de situatie te leren kennen. Onze reis werd een ervaring om nooit te vergeten. De hartelijkheid waarmee we ontvangen werden, de menselijke warmte die we mochten voelen: het heeft me echt geraakt. Het heeft me ook overtuigd hoe belangrijk het is dat projecten zoals AMAR gesteund worden. Onderwijs opent voor die jonge meisjes de poort naar een betere toekomst”, zegt Ann Degowie.

“Het was opvallend hoe de mensen het weinige dat ze hadden met ons deelden. Ik heb er kunnen vaststellen dat vele kinderen ongeletterde ouders hebben. Waar moeten zij met de vragen over hun huiswerk terecht? Gelukkig zijn er de ‘huiswerkklassen’ van AMAR waar kinderen opgevangen en begeleid kunnen worden.”

Levenslang engagement

“Het is aanmoedigend om te zien dat er vandaag al 110 kinderen een beroep doen op AMAR. Maar er is nog een lange weg af te leggen”, vindt Ann. Ik hoop dan ook dat er de komende jaren nog heel wat geld naar dit project stroomt. Dat geld geeft ze toegang tot onderwijs en onderwijs is hun sleutel tot een beter leven.”

“Die reis naar India heeft een levenslang engagement bij me losgemaakt”, stelt Maaike. “Het heeft me doen inzien over welke banaliteiten wij hier soms durven te klagen. Dat bewustzijn is een positief neveneffect. Net zoals de verbindingen die dit project bij onze organisatie intern teweegbrengt. Het is mooi om te zien hoe we door ons sociaal engagement om die kinderen in India te proberen helpen, binnen Attentia een stukje dichter bij elkaar zijn gaan staan. Een mooie manier om over de departementen heen te connecteren, toch?”

5. Ecologisch groenbeheer bij UZ Leuven

“Extra inspanningen lonen de moeite”

“Wij zijn een team van acht mensen die instaan voor het groenbeleid van UZ Leuven. Dit houdt in
dat we verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het onderhoud van alles wat groen is op de meerdere campussen die deel uitmaken van UZ Leuven. Ook het verzorgen van de planten in het ziekenhuis en het onderhoud van het groendak en de groengevel, horen daarbij”, stelt Pieter Van Goidsenhoven, meestergast groendienst bij UZ Leuven.

De voorbije jaren heeft UZ Leuven, volgens Van Goidsenhoven, erg ingezet op een ecologisch groenbeleid. “Zo pakken we vandaag het maaien van onze grasvelden op een andere manier aan. We beschikken namelijk over een veertigtal schapen die het gras van onze velden grazen. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een ervaren herder die met die dieren weet om te gaan.”

The way to go

“Ook onkruidbestrijding pakken we anders aan dan vroeger. We werken niet langer met kunstmatige onkruidverdelgers. Vandaag verwijderen we onkruid met de hark of met heet water en hete stoom.
Dat dit arbeidsintensiever is, hoef ik je niet te vertellen. Zeker als je bedenkt dat er nogal wat kiezelpaden zijn waartussen het onkruid weelderig groeit”, vertelt Pieter Van Goidsenhoven.

“Maar die extra inspanningen lonen de moeite. Een ecologisch groenbeheer is goed voor iedereen.
Zowel voor de patiënten, de medewerkers van UZ Leuven, de bezoekers als voor ons. Ons team is voorstander van de vergroening die onze groendienst de voorbije jaren kende. We zijn ons maar al te goed bewust dat er geen weg terug meer is. Een ecologisch verantwoord groenbeheer is the way to go. Voor ons maar ook voor de generaties die na ons komen.”

Tekst: Nathalie Dirix & Grete Flies