Heb jij een bullshitjob?

0
945

5 soorten onzinbanen

Ruim een derde (37 procent) vindt van zichzelf dat hij of zij een zinloze baan heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse marktonderzoeksbureau YouGov.
Tekst: William Visterin

Een Nederlands onderzoek wijst zelfs uit dat 40 procent van de werknemers vindt dat zijn job geen echte bestaansreden heeft. De cijfers staan in het recent gepubliceerde boek Bullshit jobs van de antropoloog David Graeber, die in Londen woont en werkt.

De verklaring ligt op zich voor de hand: in de vorige eeuw is het aantal jobs in landbouw en industrie drastisch gedaald. Terwijl, alleen al in de VS, de dienstverlenende jobs groeiden van een kwart naar drie kwart van de beroepsbevolking. Volgens Graeber zijn veel van die jobs – van administratie, ondernemingsrecht tot public relations – onzinbanen. “Het lijkt wel of iemand bezig is om onzinbanen te bedenken, enkel en alleen om ons allemaal aan het werk te houden”, vindt hij.

Graeber stelt vast dat het huidige systeem niet efficiënt werkt en soms gekke sprongen maakt. “Terwijl grote bedrijven zich bezighouden met meedogenloze afslankrondes, komen de ontslagen en zwaardere arbeidslasten steevast neer op de klasse die toch al dingen maakt, vervoert, herstelt en onderhoudt. Terwijl het aantal betaalde pennenlikkers alleen maar lijkt toe te nemen.”

Hoe nuttiger, hoe minder loon

In zijn boek herkent de antropoloog vijf soorten onzinbanen: wachters, bullebakken, oplakwerkers, afvinkers en opzichters. Binnen die vijf groepen vind je alle soorten jobs: conciërges, liftbedienden, telemarketeers, middenmanagers, legerpersoneel, lobbyisten, bedrijfsjuristen, inspecteurs en softwaretesters. Tegelijk stelt hij vast dat mensen met een onzinbaan ook vaak ongelukkig zijn.

Eigenlijk, zo lezen we in Bullshit jobs, staat de wereld op zijn kop. “Het nuttigste en productiefste werk (zorgen voor kinderen en ouderen of vrijwilligerswerk) is onderbetaald, terwijl heel wat nutteloos werk (rapporten schrijven die niemand leest of financiële producten verzinnen die niets bijdragen) uitstekend betaalt”, klinkt het. “Er lijkt in onze maatschappij een algemene regel te bestaan dat hoe meer je werk van nut is voor anderen, hoe minder je ervoor wordt betaald.”

bsjobs

Bullshit jobs, David Graeber, Uitgever Business Contact, 2018

 

 

Tekst: William Visterin