Hoe privacyconform is jouw kerstfeestje?

0
327

Zoals altijd met eindjaar: stick to the list

Bij eindjaarsfeestjes zijn er juridisch en op niveau van privacy toch wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Een checklist.

Rond de eindejaarsperiode staan heel wat feestjes en nieuwjaarsrecepties op de agenda. Foto’s horen daar vaak bij. Al zijn er verschillende zaken om rekening mee te houden, stelt Liesa Boghaert, advocaat bij time.lex.

Om te beginnen is er het portretrecht, wat inhoudt dat voor het nemen van een gerichte en herkenbare afbeelding, toestemming vereist is van de afgebeelde persoon. “Is het louter een sfeerbeeld zonder al te veel focus, dan is die toestemming van de personen op de foto niet vereist”, stelt Boghaert.

Wat met hergebruik?

Ook voor het (her)gebruik van de foto’s in kwestie, zoals op intranet of de website, is de toestemming van de afgebeelde personen noodzakelijk. “Alleen wanneer het gebruik van de betreffende foto noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, zoals voor toegangsbadges, is geen toestemming van de betrokken persoon vereist. Dit geldt niet als de foto’s worden aangewend voor commerciële doeleinden, want dan is steeds toestemming van de afgebeelde persoon vereist.”

Voorts maakt het (her)gebruiken van de foto van een persoon een ‘verwerking’ uit in de lijn van de zogenaamde GDPR-wetgeving. “De betrokken persoon moet hierbij voldoende geïnformeerd worden over het doel waarvoor de foto’s genomen worden, de periode waarin de foto’s worden bewaard, het recht om de foto te laten wissen …”

Tot slot moet ook de bedrijfsfotograaf in kwestie zijn toestemming geven voor het gebruik van zijn of haar foto’s. Kortom, foto’s op je kerstfeestje: complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. En zoals altijd met eindjaar: stick to the list.

Checklist voor foto’s op bedrijfsfeestjes:

  • Toestemming voor nemen van foto?
  • Toestemming voor gebruik van foto?
  • Informatieplicht van GDPR nageleefd?
  • Toestemming van fotograaf zelf?            
Tekst: William Visterin