Hoe vlot werken Richard Gere en Beyoncé samen?

0
919

Vier generaties op de werkvloer

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vier verschillende generaties op de werkvloer. Van de babyboomers tot generatie Z: allemaal werken ze samen. Al is er misschien meer dan hen bindt dan scheidt.

Er is de laatste jaren heel veel gezegd en geschreven over Generation X, Y en Z. Leden van een bepaalde generatie zouden erg verschillen van een andere. De X’en zijn bijvoorbeeld de doeners, de Y’s zijn prestatiegericht en de Z’ers zijn niet gewend aan autoriteit, klinkt het dan. Frank Vander Sijpe, director HR-research bij Securex, neemt deze eigenschappen met een korrel zout. “Onderzoek toont aan dat de individuele verschillen tussen generatiegenoten groter zijn dan die tussen verschillende generaties”, stelt hij. Aspecten als persoonlijkheid en karakter spelen hierbij, volgens hem, een grotere rol. Of hoe mensen meer van elkaar kunnen verschillen dan generaties.

Context

Is er dan geen verschil tussen die vier generaties? Toch wel. Wat volgens hem wel een impact heeft, is de context waarin een generatie opgroeit en werkt. “70 procent van wat mensen gedragsmatig vertonen, wordt verklaard door de context. In de jaren tachtig was thuiswerk bijvoorbeeld nog niet ingeburgerd, omdat de technologie nog niet op punt stond”, merkt Vander Sijpe op. “Internet en smartphones ontbraken. Onze generatie van toen kwam er niet mee in contact. Dan is het ook logisch dat we van oudsher minder vertrouwd waren met technologie.”

Lees verder onder de foto

Vander Sijpe merkt op dat er geen enkel onderzoek is dat aantoont dat er op het vlak van waarden en behoeften fundamentele verschillen zijn tussen generaties. Dan denkt hij aan basisbehoeften als veiligheid, zekerheid, erkenning en de nood aan sociale relaties. “Die zijn in al die jaren niet veranderd. Een motivatietheorie als die van Frederick Herzberg is vandaag nog altijd dezelfde”, oppert hij. “Het is niet omdat jongeren vaak in de weer zijn met hun smartphone, dat zij geen nood hebben aan menselijke relaties. Die nood is gewoon anders ingevuld. Die smartphone is een product van de context.”

Vier generaties in beeld 

1.Baby Boomers (1946-1964)


Referentieproduct: televisie
Referentietoepassing: Microsoft Windows
Communicatievorm van hun generatie: telefoon

2. Generatie X (1965-1979)

Referentieproduct: personal computer, laptop
​Referentietoepassing: Outlook, Yahoo en Google
Communicatievorm van hun generatie: e-mail en tekstbericht

3. Generatie Y (1980 -1994)


Referentieproduct: tablet en smartphone
Referentietoepassing: WhatsApp, Instagram en Facebook
Communicatievorm van hun generatie: tekstbericht en social media

​4. Generatie Z (1995-2010)


Referentieproduct: smartphone en augmented reality (zoals Pokémon Go)

Referentietoepassing: Snapchat en YouTube  
Communicatievorm van hun generatie: handheld communicatietoestellen

 

Bronnen: Trendwolves, Commscope, Barclays, Securex

Tekst: William Visterin