Iedereen telt mee

0
715

Aanpak rond diversiteit bij de Nationale Loterij

Bedrijven worden geconfronteerd met een snel veranderende wereld. Hun diversiteitsbeleid is steeds meer een afspiegeling van de maatschappij. We bekijken de aanpak rond diversiteit bij enkele bedrijven zoals de Nationale Loterij.
TEKST: Bert Verbeke

Binnen de HR-afdeling van de Nationale Loterij tekent Isabelle De Beys, preventieadviseur, het diversiteitsbeleid uit, in nauwe samenwerking met collega’s van de dienst. Ze overlegt altijd met alle interne spelers die de diversiteitsdossiers dagelijks in handen krijgen. Het HR-beleid van de Nationale Loterij steunt op de drie bedrijfswaarden: betrokkenheid, respect en teamspirit. Van alle werknemers wordt respect en tolerantie verwacht in hun interacties op het werk. “Het is een van mijn taken om diversiteit te managen”, zegt Isabelle De Beys. “In een team word je geconfronteerd met uiteenlopende situaties. Het komt er dan op aan het beste uit alle medewerkers naar boven te halen. Het is belangrijk om een kameraadschappelijke sfeer te creëren. Van nieuwe medewerkers en stagiairs vragen we om onze bedrijfscultuur en waarden te delen. Dat is een basisvoorwaarde voor een boeiende carrière bij de Nationale Loterij.”

Diversiteit verbreden

Chris Luypaert werkt al meer dan 42 jaar bij de Nationale Loterij, sinds 10 jaar is ze actief als manager subsidy strategy & return. “Het diversiteitsbeleid evolueert op vele vlakken. Het gaat niet alleen over het personeelsbeleid, maar ook om de verdeling van subsidies waarbij de focus steeds meer op diversiteit ligt. Op die manier komen alle lagen van de bevolking aan bod: van ontwikkelingssamenwerking, rampenfonds, (top)sport, strijd tegen de armoede en dakloosheid, tot maatschappelijke integratie en participatie. De subsidies die de Nationale Loterij jaarlijks aan de gemeenschappen stort, versterken nog de diversiteit: ouderenzorg, welzijn voor personen met een beperking, buitengewoon onderwijs, jeugd en sport, gezinnen, toerisme.”

Diversiteit is een voordeel

Rony Reuter is verantwoordelijk voor het regionaal kantoor van Luik. Zijn job raakt vele domeinen: distributie, administratie, producten … “Ik heb diversiteit altijd al als een meerwaarde ervaren. Ons team telt 11 medewerkers met diverse achtergronden, variërend in leeftijd van 28 tot 56 jaar. Dat betekent zowel mensen met veel ervaring als beginners die het vak leren. Jonge profielen hebben het grote voordeel dat zij meer vertrouwd zijn met de recentste technologische en multimediale evoluties. In combinatie met de knowhow van de oudere werknemers kunnen we als team bijzondere oplossingen ontwikkelen.”

 

Talentontdekking uit eigen rangen

“In 1973 telde de Nationale Loterij 100 medewerkers, nu zijn het er 420. Een cruciaal element van diversiteit is talentontdekking en –ontwikkeling van onze eigen werknemers”, vertellen de collega’s van HRM/Talent Management. “Hier zit veel talent en wellicht ook verborgen talent. Het is belangrijk om die mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen en hun talent tot uiting te laten komen”, licht Veerle Beyaert toe. “Ook in bedrijven moet de maatschappij zichtbaar zijn. Voor ons is iedereen welkom, ongeacht nationaliteit of huidskleur. Hij/zij moet uiteraard wel over de nodige vorming en vaardigheden beschikken. Ook op de werkplek moeten we een open blik houden op de evoluties in onze maatschappij en in de wereld, zeker nu de wereld globaliseert”, vult Liliane Leeuws aan.

 

Kansen voor mensen met verstandelijke beperking

Momenteel loopt er een wetenschappelijk onderzoeksproject ID@Work – met de steun van de Nationale Loterij – dat aantoont dat mensen met een verstandelijke beperking ook perfect kunnen functioneren in het normale arbeidscircuit. De bedoeling is bedrijven aan te sporen om deze mensen een kans te geven op een job.

 

TEKST: Bert Verbeke