Iedereen verdient het om te shinen

0
1322

Zet je medewerkers eens in de bloemetjes

Het geheel is beter dan de som van de delen. Dat beseft MARS als bedrijf maar al te goed. Daarom ontwikkelde het ‘make the difference’, een tweejaarlijks programma waarbij werknemers die iets uitzonderlijks realiseren in de bloemetjes worden gezet. “De dingen hoeven niet groots te zijn om er trots over te wezen.”
Tekst: Thalisa Devos

Het geheel is beter dan de som van de delen. Dat beseft MARS als bedrijf maar al te goed. Daarom ontwikkelde het ‘make the difference’, een tweejaarlijks programma waarbij werknemers die iets uitzonderlijks realiseren in de bloemetjes worden gezet. "De dingen hoeven niet groots te zijn om er trots over te wezen."

De basis van het ‘make the difference’ programma gaat over het wereldwijd erkennen én het vieren van uitstekende resultaten van werknemers behaald volgens de vijf principes bij Mars (kwaliteit, verantwoordelijkheid, wederkerigheid, efficiëntie en vrijheid).

Lees verder onder de foto
stefan
"Het hele concept gaat over trots, in de meest positieve zin van het woord", stelt Stefan Klockaerts, junior customer manager bij Mars

Sinds 2001 worden tweejaarlijks en regionaal enkele lokale champions aangeduid die het project sturen en in juiste banen leiden. Die de juiste informatie verstrekken en de publiciteit verzorgen. In de Mars vestiging in Brussel zijn twee van die champions, Samantha Corbanese (43), Customer Service Manager en 17 jaar in dienst bij Mars, en Stefan Klockaerts (28), Junior Customer Manager en 5 jaar in dienst bij Mars. “Make the difference is een programma waarbij –over alle marktunits heen- iedereen de kans krijgt om een project, een idee of een verwezenlijking waarop hij of zij trots is naar voor kan schuiven”, aldus Stefan. “Het hele concept gaat over trots. In de meest positieve zin van het woord. Over trots mogen zijn op wat je gerealiseerd hebt en op welke manier (volgens de vijf principes) je het gedaan hebt en dit binnen of buiten je reguliere taken op het werk. Over ideeën, nieuwe tools, informatiedelers of leiderschap. Die erkenning kan je via dit programma aan jezelf schenken of aan een collega."

Event

Deelnemers moeten aan enkele criteria voldoen met als rode draad de vijf basiswaarden van Mars. “Het is belangrijk dat het een uitzonderlijke performance betreft, die evidence-based en bewezen is. Die herhaalbaar en schaalbaar is en die blijft duren in de tijd, aldus Samantha. Collega’s kunnen je nomineren, maar je kan ook jezelf nomineren. De lokale inzendingen worden eerst gepresenteerd en lokaal beoordeeld tijdens een event waar iedereen aan kan deelnemen en waar uitzonderlijke resultaten en samenwerkingen worden gevierd.

De lokale winnaars gaan naar een Europese finale selectie in een Europese hoofdstad. “Die winnaars gaan op hun beurt naar de finale selectie in Washington DC waar een week lang presentaties en vieringen plaatsvinden met de globale leiders en de Mars-familie.”

Geen wedstrijd

Terwijl er over winnen wordt gesproken, wil Stefan benadrukken dat dit programma geen wedstrijd is. “Iedereen die iets instuurt, verdient tijd om even te shinen. Om erkend te worden. Daar zorgen wij ook voor. Vergelijk het met de Oscars, daar worden niet alleen de winnaars, maar alle genomineerden gevierd”.

Lees verder onder de foto
samantha

Het duo verwacht rond de honderd inschrijvingen waar er enkele sowieso zullen uitspringen. De beide zijn erg enthousiast over het programma. “Het is in de eerste plaats een erkenningsprogramma”, aldus Samantha. “Een opzet waarbij werknemers achterom mogen kijken naar waar ze bereikt hebben en waar ze terecht fier op mogen zijn. Waarbij ze even de tijd krijgen om zich dat te realiseren en waarbij ze in de bloemetjes worden gezet. Daarnaast is het fijn om in contact te komen met collega’s uit andere units in Europa.”

Stefan knikt instemmend. “Ik ben hier zelf nog niet lang, maar ben voor de tweede keer genomineerd. Een bewijs dat je hier, ook na zo’n korte tijd, al fier mag zijn en daarvoor erkenning krijgt. Dat de dingen niet groots moeten zijn om ze te durven laten zien. ”

Tekst: Thalisa Devos