Impact deeleconomie eerder beperkt

0
190

Uber en co zorgen nog niet voor een revolutie op arbeidsmarkt

Lang werd de impact van deze deeleconomie aanzien als een significante trend, ook op de arbeidsmarkt. Al blijkt die impact beperkt.

Een taxi bestellen via Uber of Lyft, op vakantie met Airbnb, schoonmaken via Helpling en een maaltijd via Deliveroo: het zijn allemaal opkomende bedrijven in de zogenaamde deeleconomie of on demand-economie.

Kenmerkend is dat het telkens om een tweezijdige marktplaats gaat met klanten en aanbieders: zij die bijvoorbeeld een taxi willen en zij die er een willen besturen.

Impact beperkt

Lang werd de impact van deze deeleconomie aanzien als een significante trend, ook op de arbeidsmarkt. Al is die impact beperkt, zeggen de Amerikaanse economen Alan Krueger (Princeton University) en Lawrence Katz (Harvard University). Dezelfde onderzoekers hadden vier jaar geleden zelf nog aangegeven dat de deeleconomie een duidelijke invloed had op arbeidscontracten. Daar komen ze nu van terug.

De twee onderzoekers stellen vast dat in het midden van dit decennium 10,1 procent van de Amerikaanse werknemers een alternatief arbeidsstatuut kende, zoals voor tijdelijk werk. Dat percentage ligt zelfs wat lager dan in het midden van het voorbije decennium. Een gigantische impact op de arbeidsmarkt heeft de deeleconomie dus (nog) niet gehad. 

 

Tekst: William Visterin