Ook kmo's kampen steeds meer met afwezigen

0
806

Problematiek langdurig afwezigen houdt aan

In een doorsnee Belgisch bedrijf is op een gemiddelde werkdag 7 procent van de medewerkers afwezig door ziekte of privéongeval. Ook kmo’s kampen de laatste jaren met steeds meer lange afwezigheden. Hoe groter een kmo, hoe vaker een ziektemelding. En daar zijn goede redenen voor.

Tekst: William Visterin

De bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zet zich door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1.000 werknemers evolueerde van 6,58 procent in 2016 tot 6,88 procent in 2017. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Securex bij ongeveer 27.000 werkgevers en 234.000 werknemers uit de privésector.

Van de zeven werknemers op honderd die op een gemiddelde werkdag in 2017 afwezig waren, zijn twee werknemers korter dan een maand afwezig, twee sinds een maand tot een jaar en bijna drie sinds langer dan een jaar.

Hoofdreden voor die opwaartse evolutie zijn de langdurige afwezigheden. Terwijl het korte ziektepercentage (minder dan een maand) stabiel bleef, kende het lange ziektepercentage een stijging met 5 procent en het middellange (van een maand tot een jaar) een toename met 6 procent.

Nadruk op hiërarchie

Niet alleen grote bedrijven, maar ook kmo’s delen in de klappen. Sinds de crisis in 2008 is het percentage werknemers dat op een gemiddelde dag sinds langer dan een jaar afwezig is in de kleinste kmo’s met 60 procent gestegen, tot zelfs 120 procent in de grootste kmo’s.

Voor bedrijven tot 200 werknemers geldt: hoe groter het bedrijf, hoe frequenter de afwezigheden. “De familiecultuur in kleine kmo’s verdwijnt naarmate het bedrijf groeit. Hoe groter, hoe meer de nadruk op hiërarchie komt te liggen. Dit maakt dat werknemers zich bij ziekte minder verantwoordelijk (moeten) voelen voor het werk dat blijft liggen of bij collega’s terechtkomt”, stelt Heidi Verlinden, HR-researchexpert bij Securex.

Werknemers in bedrijven vanaf honderd werknemers ervaren, volgens Verlinden, meer werkdruk dan in kleinere ondernemingen, onder meer door minder regelmogelijkheden in de job. “Werkdruk, jobonzekerheid, weinig opportuniteiten voor promoties, en slechte communicatie liggen vaak aan de oorsprong van werkstress en afwezigheden in deze kmo’s. De frequentie van het aantal ziektemeldingen stijgt dus door de evolutie van een familiecultuur naar een absenteïsmecultuur.”

In de kleinere bedrijven met minder dan tien werknemers komen afwezigheden minder frequent voor. Maar als ze er zijn, zijn ze wel langdurig van aard. “De werknemers daar blijven pas thuis als het écht niet anders kan: bij een probleem dat een lange behandeling of een lang herstel vraagt”, stelt Verlinden. “Soms zelfs doordat ze te lang hebben doorgewerkt.”

afwezig_kmo

Tekst: William Visterin