Technici meer dan welkom bij De Lijn

0
477

Hoe De Lijn een voortrekkersrol wil spelen

Techniek is van strategisch belang voor De Lijn en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. De Lijn wil dé referentie worden in Vlaanderen voor het assetmanagement van grote elektrische voertuigen en de bijhorende infrastructuur. Een sterk opleidings- en aanwervingsprogramma vormt een fundamenteel deel van deze strategie.

Met De Lijn staan wij voor grote uitdagingen op het vlak van technologie, zowel op korte als lange termijn”, opent Peter Vanwalleghem, directeur van de businessunit techniek. “De beste voorbereiding op de toekomst is zeer goed worden in wat we nu doen en change in ons DNA uitbouwen. We willen positief bijdragen aan de tevredenheid van zowel onze externe als interne klanten door de betrouwbaarheid van onze dienstverlening als assetmanager aanzienlijk te verbeteren. Maar we kunnen ook een belangrijke meerwaarde bieden met onze knowhow van elektrische voertuigen. We willen de beste zijn in het marktsegment van de grote elektrische voertuigen, waarvoor we een mooie toekomst zien.”

Voortrekkersrol

Steeds meer centrumsteden nemen immers de reductie van schadelijke uitlaatgassen op in hun beleidsdoelstellingen. Dieselbussen en op termijn zelfs hybrides worden daardoor onmogelijk. “De Lijn zal daardoor wellicht de eerste in Vlaanderen zijn met een ruime vloot elektrische voertuigen. Ook qua laadinfrastructuur zullen we hierdoor uitstekend gepositioneerd zijn om een voortrekkersrol te spelen. Dat brengt ons in een stroomversnelling en als we het goed spelen, levert het ons een voorsprong op”, vertelt Peter Vanwalleghem.

Nieuwe processen en procedures

Om zijn ambities waar te maken, heeft de businessunit techniek nood aan een sterk team ondersteund door een al even stevig kader. “De ISO-55 000-norm biedt hiervoor een samenhangend kader, we werkten processen en procedures uit om te voldoen aan die norm. Met een vernieuwd IT-systeem worden nieuwe werkinstructies begin 2020 ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast.” Wat zullen medewerkers op de vloer van deze werkinstructies merken? Peter Vanwalleghem: “De administratieve last op de werkvloer zal maximaal verminderen. Een toegankelijke rapporteringstool laat ieder team toe om zichzelf te analyseren en continu te verbeteren.”

Technisch loopbaantraject

Een sterk technisch team komt niet vanzelf. Peter Vanwalleghem: “Op technologisch vlak gaat het heel snel. Wij willen niet het bedrijf zijn dat zegt: jij bent afgestudeerd in 1990 en kunt dus in 2020 niet meer mee. Naast de traditionele hiërarchische loopbaan wil De Lijn daarom ook een technisch loopbaantraject uitbouwen.” Medewerkers die inspanningen leveren om zichzelf te ontwikkelen tot polyvalente werkkrachten en bereid zijn om de technologische evolutie op te volgen, worden daarvoor op gepaste wijze geapprecieerd. “Wij zullen een opleidingstraject ontwikkelen waarmee medewerkers kunnen meegroeien. Zo blijven ze niet alleen productief voor De Lijn maar wordt eveneens hun marktwaarde beschermd, ook na 30 jaar werken voor De Lijn.”

Van leiden naar begeleiden

“Een sterk technisch team verdient inspraak en krijgt een grotere autonomie, wat iedereen toelaat om mee te denken. De bedoeling is dat iedereen vanuit zijn positie zichzelf de vraag stelt: wat ik gisteren deed, hoe doe ik dat morgen beter? Zo komen we in een systeem van continue verbetering terecht.” In de nieuwe organisatie krijgen de technische teams een grote vorm van autonomie naast een ondersteuning vanuit verschillende hoeken: managers, technische experten, procesingenieurs en teambegeleiders. Wanneer er een nieuw type bus, tram of tractiestation komt dan kan iemand uit het expertiseteam een paar weken of maanden ingeschakeld worden om de nodige kennis aan te brengen. Geeft een team aan dat het te veel tijd verliest aan administratie of aan een bepaald proces? Binnen het team van planning & analyse kan een procesverbeteraar helpen.

Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Welke arbeidsvoorwaarden kan De Lijn aanbieden? Peter Vanwalleghem: “Wij streven bij De Lijn naar een marktconforme verloning. We mikken niet op toplonen, maar wel op lonen in verhouding tot wat anderen op een gelijkaardig niveau in de markt verdienen. Dat geldt voor het basisloon, maar evengoed voor wachtpremies en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om onze kostenpositie te kunnen handhaven, moet ook de productiviteit in lijn zijn met de markt.”

Meer dan alleen maar chauffeurs

Technische profielen aantrekken is niet evident nu er op de arbeidsmarkt een groot tekort aan technisch personeel bestaat. Hoe speelt De Lijn hierop in? “Wij willen het merk ‘De Lijn Technics’ ontwikkelen. Op die manier maken we duidelijk dat De Lijn meer is dan alleen maar chauffeurs. Je kunt bij ons als technicus werken aan de nieuwste technologieën en een interessante loopbaan uitbouwen. Iedereen met de juiste attitude is welkom bij ons.”

KADER:

Businessunit techniek: 800 medewerkers in 70 teams

De Lijn telt circa 8.000 medewerkers, de businessunit techniek kan een beroep doen op een 800-tal medewerkers in 70 teams verspreid in Vlaanderen. Zij werken onder meer aan voertuigen, spoorinfrastructuur, tractiestations of gebouwen. Ze zijn actief als onderhoudsmedewerker, koetswerk, expert technicus, tekenaar, deskundige (elektriciteit, elektronica-mechanica, traminfrastructuur), projectingenieur en noem maar op.

KADER:

Kenniscentrum grote elektrische voertuigen

Het is de ambitie van De Lijn om de best mogelijke assetmanagerpartner te worden in Vlaanderen voor iedere constructeur, leverancier of gebruiker van grote elektrische voertuigen (bussen, trams en vrachtwagens) en de technologie die daarbij hoort, zoals laadinfrastructuur en batterijrecyclage. De Lijn wil uitgroeien tot hét Vlaamse kenniscentrum rond elektrische voertuigen.

 

Tekst: Bert Verbeke