Waarom een diploma belangrijk blijft

0
776

Hoe hoger, hoe beter

Of een schoolverlater erin slaagt snel werk te vinden, hangt voor een groot deel af van het behaalde diploma.
Tekst: William Visterin

Van de jongeren die afzwaaien met een masterdiploma, is na een jaar nog slechts 3,9 procent op zoek naar een job. Bij de professionele bachelor (PBA) ligt dit met 4,2 procent in dezelfde lijn. Bij degenen die helemaal geen diploma hebben, is dat 31,9 procent.

Schoolverlatersrapport

Dat blijkt uit het jaarlijkse schoolverlatersrapport van de VDAB. De belangrijkste bevinding klinkt dus vertrouwd: hoe hoger het diploma, hoe gemakkelijker iemand werk vindt. Al is er bij de niet-gediplomeerden wel een lichte daling van het aantal jongeren dat een jaar na het verlaten van de schoolbanken nog werkloos is.

Ook voor wie geen studies aan een hogeschool begint, is het van belang om de zoektocht naar werk zo goed mogelijk opgeleid aan te vatten. Zo is er een duidelijk verschil bij BSO’ers (beroepssecundair) die wel of geen zevende jaar hebben gevolgd. Of hoe elk diploma een verschil kan maken.

De drie best scorende studiegebieden in bachelor (PBA):
1. Gezondheidszorg 
2. Industriële wetenschappen 
3. Handelswetenschappen 

Minst scorend in bachelor (PBA):
Audiovisuele en beeldende kunst

De best scorende studiegebieden in master:
1. Tandheelkunde 
2. Nautische wetenschappen 
3. Geneeskunde 
4. Toegepaste wetenschappen 

Minst scorend in master:
Audiovisuele en beeldende kunst 

 

Tekst: William Visterin