Ziekteverzuim op tien jaar tijd één derde hoger

0
383

Acht procent niet op kantoor

Neem een doorsnee bedrijf in ons land. Je zult vaststellen dat van de honderd medewerkers er gemiddeld acht al een tijdje afwezig zijn.

De cijfers komen van HR- en well-being-partner Attentia. Opvallend is dat het aantal langdurig zieken met de helft is gestegen ten opzichte van tien jaar geleden. Dit absenteïsme is overigens niet leeftijdsgebonden, want in elke leeftijdsgroep is de toename zichtbaar.

Op het eerste gezicht is het opvallend dat de cijfers zo blijven toenemen. Want sinds bijna twee jaar is er een wet die het proces van re-integratie formeel vastlegt. “Hiermee kan de werkgever, net als de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en de werknemer zelf, oproepen tot een integratietraject”, vertelt Edelhart Kempeneers, medisch directeur (en arts) bij Attentia.

Volgens Kempeneers werd er heel veel verwacht van deze wetgeving. Op basis van de officiële statistieken blijkt echter dat deze wetgeving eerder leidt tot ontslag dan tot re-integratie. Al is dat volgens de arbeidsarts ook niet zo verwonderlijk. “Want medisch ontslag kan alleen via dit officiële traject”, zo stelt hij.

Kempeneers benadrukt dat in bedrijven het informele traject in de praktijk veel meer resultaat kent. “De cijfers bij Carrefour tonen dit bijvoorbeeld aan (zie case in kader). Er wordt in bedrijven veel gere-integreerd, met goede wil van zowel werkgever als werknemer. Alleen ziet de buitenwereld dat niet.” Toch kan er volgens hem nog wel wat gebeuren. “Zo zijn er vandaag voor een bedrijf geen of weinig stimuli om iemand werkzaam te houden. En dat is jammer”, illustreert hij.

Vitaliteit

Re-integratie is, zo benadrukt Kempeneers, ook een kwestie van preventie op diverse domeinen, van geestelijke tot fysieke gezondheid. Zo lanceert Attentia als HR- & well-being-specialist samen met SportMed ‘Vital Company’, een programma om medewerkers bewuster te maken van het belang van een gezonde levensstijl, zowel op als naast het werk. Het is ook in dit kader dat Attentia organisaties oproept om dringend meer in te zetten op vitaliteit.

Case re-integratie

Informeel overleg brengt medewerkers vaak sneller terug

Warenhuisketen Carrefour telt meer dan 10.000 medewerkers, onder wie ook heel wat medewerkers die rond de jaren zeventig en tachtig zijn gerekruteerd. “Niet de doorsnee populatie”, erkent Luc Cooman, director health, safety and risk management.

In elk geval deed Carrefour de laatste jaren inspanningen om langdurig afwezigen opnieuw aan de slag te krijgen. De klassieke routineonderzoeken door de arbeidsgeneesheer bij terugkeer werden eerder afgebouwd: de keten zet volop in op voorafgaandelijk medisch onderzoek bij medewerkers die na afwezigheid willen terugkeren. “Zij gaan langs bij een arbeidsgeneesheer en die bekijkt de zaken waar men bij terugkeer op het werk het best rekening mee houdt. Dit vormt de basis van een overleg tussen de winkelverantwoordelijke, HR, de betrokken medewerker en de arts, die samen verkennen hoe dit praktisch en creatief opgelost kan worden”, aldus Cooman.

Win-win

Om het met een voorbeeld te stellen: iemand die geen acht uur aan de kassa kan zitten, doet dat dan bijvoorbeeld maar vier uur en gaat daarnaast de rekken vullen in de supermarkt. “Men bespreekt dit dan alvorens de persoon opnieuw aan de slag is, zodat niemand voor voldongen feiten komt te staan. Er wordt samen naar oplossingen gezocht.” Cooman wijst met het inzetten op dit informeel proces op een duidelijke win-winsituatie. “In veel gevallen kan een medewerker op die manier ook vroeger terugkeren dan voorzien, maar worden er vooral keuzes en compromissen gemaakt waarin iedereen zich kan vinden.”

Die inspanningen leiden ook tot resultaten. Van de 1.256 medewerkers die vorig jaar bij Carrefour langer dan een maand afwezig waren, gingen er 835 gewoon opnieuw aan de slag en kregen er 256 aangepast werk en 70 een andere job. “Daar staat tegenover dat er 27 medewerkers waren die via het officiële re-integratietraject liepen”, aldus Cooman. “Of hoe de informele aanpak het belangrijkste stuk van de ijsberg is, dat men meestal vergeet mee te nemen in de discussie.”

Tekst: William Visterin